Wednesday, January 11, 2012

Ang Guro

Ang guro sa atin nagtuturo.
Masipag magsulat,
'pagkat 'yon ang dapat.
Para estudyanteng magulo, tumino.
May matututunan at malalampasan.